حقایقی جالب در مورد کشور اسپانیا | دکتر فیروزی

84

حقایقی جالب در مورد کشوراسپانیا که احتمالا نمی دانستید. اسپانیا کشوری در جنوب اروپا و پایتخت آن شهر مادرید است. این کشور در گذشته یکی از قدرت های برتر اروپا بود که میان مسلمان ها و مسیحیان دست به دست شده است. نام رسمی اسپانیا «پادشاهی اسپانیا» است. www.drfirouziortho.com