جلسه یازدهم - حلقه for در زبان جاوا

64

در این جلسه آموزشی به بررسی دستور for که یکی از پر کاربردترین دستورات زبان برنامه نویسی می باشد، پرداخته ایم و کاربردهای این دستور را به کمک چند مثال توضیح داده ایم، دستور for برای تکرار دیگر دستورات برنامه مورد استفاده قرار می گیرد و کمک می کند که دستورات برنامه به صورت تکراری نوشته نشود. آکادمی آنلاین درسمن https://darsman.com