ج3-هفته5-آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل-قابلیت ها

47

در جلسه سوم از هفته پنجم آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل با محوریت قابلیت ها همراه شما هستیم.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده