گفتگوی سایت امام هشت با استاد رضا یعقوبیان

457

در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت مشهد مقدس در غرفه سایت اشعار مداحی (امام هشت) در خدمت استاد رضا یعقوبیان بودیم . این گفتگو را به اتفاق هم دنبال می کنیم.