تفکر در باره تفکر

199
Simadars 2 دنبال‌ کننده
تفکر انچنان با زندگی ما عجین شده است که کمتر در باره چیستی آن می اندیشیم. گویی انقدر ساده و بدیهی است که نیازی به فکر کردن در باره آن نداریم. در این فیلم به تصویر کشیده میشود "تفکر در باره تفکر است". درک پیچیدگی های ذهنی ما، انچنان زیاد است که این پرسش بخشی از فعالیت اندیشمندان این حوزه را به خود اختصاص داده است.
Simadars 2 دنبال کننده
pixel