آموزش مثلثات و نسبت های مثلثاتی مهم

439
اینم از آموزش کامل، جامع و مفهووومی 1-نسبت های مثلثاتی زوایای مرزی و معروف 2-معادل زوایای 30،45 و 60 در ربع های مختاف دایره 3-بررسی نسبت های مثلثاتی این زوایا و در آخر هم براتون 4-دایره هر نسبت مثلثاتی رو کامل بررسی کردم. این فیلم برشی از قسمت دوم مثلثات پکیج جامع ریاضی تجربی برای دیدن آموزش های بیشتر به وب سایت ریاضیات استاد جعفریان مراجعه کنید. آدرس وبسایت: RiaziateJafarian.com شماره تماس برای تهیه پکیج جامع یا جمع بندی ریاضی 09354192812
pixel