مداحی ترکی شب نوزدهم سال 1398( حاج مهدی حقیرخواه)

970

روضه ضربت خوردن حضرت علی (ع) شب نوزدهم ماه رمضان (شب قدر ) سال 1398 مداحی حاج مهدی حقیرخواه هیات منتظران حضرت مهدی (عج) عجم محله سرخاب تبریز