ساخت کنسول بازی های قدیمی دسکتاپ با رزبری پای

2,060

این ویدئو به زبان انگلیسی است و برای توضیحات بیشتر در مورد آن به www.funputer.com بخش آموزشهای ویدئویی مراجعه کنید.

فانپیوتر
فانپیوتر 7 دنبال کننده