درختانی که در آب غرق می شوند!

263

جنگل های لریک یکی از دیدنی های منطقه لریک در کشور آذربایجان می باشند. این جنگل های ما بین شهر لنکران و لریک واقع شده اند و از جاذبه های این منطقه به شمار می روند. فاصله این جنگل ها از شهر لنکران حدود 30 کیلومتر و از شهر لریک حدود 15 کیلومتر می باشد.

pixel