خبر خوب برای دوستداران موتورسیکلت و تکنولوژی !

757

هم جاده ها را کشف کنید و هم آسمان را . به نظر شما استفاده از این محصولات پرنده در ایران نیاز به تغییر قوانین راهنمایی و رانندگی دارد؟ از کی باید به فکر وضع این قوانین باشیم؟ امروز یا فردا!!! ما را در اینستاگرام دنبال کنید. @partotap آدرس سایت شرکت پرتوتاپ رایان www.partotaprayan.ir شماره تماس: 88930727-021