عمارت و موزه شهرداری تبریز

783

این عمارت در سال ۱۳۱۸ مورد بهره برداری قرار گرفت. در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، به مناسبت بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس اولین انجمن شهر و بلدیه ایران در تبریز، به نخستین موزه شهر و شهرداری های کشور تبدیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. در حال حاضر نیز علاوه بر نخستین موزه شهر و شهرداری های کشور، شورای اسلامی شهر تبریز نیز در بخشی از این ساختمان مستقر است.

pixel