آمپلی فایر مونو

4,075
این مدار یک تقویت کننده صوتی یا آمپلی فایر مونو با آیسی LM386 میباشد.در این انیمیشن مدار داخلی این آیسی نیز به نمایش گذاشته شده است.
pixel