مفسر پایتون - جلسه دوم آموزش پایتون مقدماتی

278
عرفان اسماعیلی در این جلسه یعنی جلسه دوم آموزش پایتون مقدماتی در رابطه با متغیر ها صحبت می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم این ویدیوی آموزشی که توسط کارگروه برنامه نویسی و آموزش انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تهیه شده است را تماشا کنید.
pixel