آموزش کامسول(قسمت اول)

495
آموزش نرم افزار کامسول. در این مجموعه، نرم افزار کامسول به صورت مقدماتی آموزش داده می شود. برای دریافت قسمت های بعدی این مجموعه به لینک سایت زیر مراجعه نمایید hyperspectralimaging. شرکت نور ایمن تجهیز ارائه دهنده انواع اسپکترومتر و وسایل اپتیکی
pixel