بازی بابا در نقش ژان ژاک روسو به سفارش فرانسه!

221

اون قدیما من تصویربردار بودم و یه پروژه داشتیم به سفارش رادیو فرانسه برای بزرگداشت ژان ژاک روسو. این وسط یدفه زد و بابای من برای بازی تو نقش ژان ژاک روسو انتخاب شد! www.mehdikavandi.com

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel