چیکار کنیم که پزشکی و داروسازی قبول بشیم؟!

1,547

اگه این روزا نا امیدی و اصلا نمیتونی تمرکز داشته باشی و همش به این فکر میکنی که نمیشه به اون چیزی که دلخواهت هست تو کنکور 98 برسی؛ 54 ثانیه مکث کن و حتما این کلیپ رو ببین شاید تو هم مثل این داوطلب عزیزمون باشی