جلسه آموزشی: « شفافیت شهر و حکومت های محلی»

860

این جلسه را به شهر، شهرداری ها و حکومت های محلی اختصاص داده ایم. چگونه می توان یک شهر را بهتر، راحت تر و کارآمدتر اداره کرد؟ برای مطالعه بیشتر، می توانید به مطلب مربوط به این ارائه در سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس l.tp4.ir/l06 و همچنین برای مشاهده سایر ارائه ها می توانید به صفحه ی آموزش سایت، به آدرس learn.tp4.ir مراجعه کنید.