فناوری تشخیص چهره شرکت چینی

579

متخصصان چینی فناوری تشخیص چهره خود را به کشورهای مختلف از جمله زیمبابوه می فروشند