حضور پرشور پایتختی ها در انتخابات

144

مردم پایتخت از دقایق ابتدایی آغاز رای‌گیری پای صندوق‌های رای حاضر شدند. | با سیستم درآمدزایی خاکریز فرهنگی وارثین، بدون دغدغه درآمدزایی کنید؛ اطلاعات بیشتر در لینک: http://fna.ir/b14

pixel