آموزش طراحی ناخن

1,328

همه انسان ها دارای تمایلی ذاتی برای دیده شدن هستند . عده ای این تمایل را در خود سرکوب کرده و به خودنمایی به هر طریقی مخالفند ، عده ای در آن افراط کرده و به طرزی غیر متعارف و زننده در پی آن می روند و دسته سوم که عموم هموطنانمان (علی الخصوص بانوان) از این قبیل هستند این حس غریزی را کنترل کرده و در حالتی معقول و مطلوب آن را پرورش می دهند . یکی از نمودهای این «بی همتا بودن» در بین

mahnaz
mahnaz 17 دنبال کننده