اردوی پاییز 98 دانش آموزان

235

این کلیپ که توسط دبیرستان دوره اول دخترانه-واحد 3 مشهد در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.

pixel