آموزش یک نکته حسابداری با نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

1,878
در این کلیپ به نحوه تعریف حسابهای تفصیلی در نرم افزار سپیدار همکاران سیستم پرداخت می شود .
pixel