آموزش نحوه چسب زدن بینی پس از جراحی بینی - دکتر عباسی

1,461

در این ویدیو نحوه چسب زدن بینی پس از جراحی بینی استخوانی یا عمل بینی گوشتی توسط دکتر عباسی را مشاهده خواهید نمود . نحوه چسب زدن بینی بعد از عمل بینی بسیار مهم میباشد به همین دلیل با دقت به این فیلم کوتاه آموزشی توجه کنید تا با بدون مشکل بعد از جراحی بینی دوره پس از عمل به پایان برسانید , سایت دکتر عباسی https://biniclinic.com