سری ششم دانستنی ها با دوبله فارسی - اسرار ماده تاریک

343

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** ماده تاریک چیست؟ آیا بشر روزی قادر به شناخت و توضیح ماده تاریک خواهد شد؟ یک چهارم از چیزهایی که در کل جهان هستی وجود دارد هنوز برای بشر ناشناخته و غیرقابل توضیح است. چیزهایی در جهان هست که ما می توانیم تاثیرشان را در در جهان مشاهد کنیم اما هرگز بشر نتوانسته آن ها را ببیند یا توضیح دهد.