تصویر برداری هوایی در نمایشگاه بین المللی هوا فضا

1,205

شرکت داوین (Davinuas.com) در نمایشگاه بین المللی هوا فضا حضور داشت که در محوطه باز نمایشگاه با یکی از کواد روتورهای سایز کوچک (که مداومت پروازی 45 دقیقه دارد) پرواز کوتاهی به همراه تصویر برداری هوایی اجرا نمود. این کلیپ کاملا خام بوده و هیچ گونه لرزشگیری نرم افزاری روی آن صورت نگرفته است حتی صدای اصلی ملخها وجود دارد که گویای عدم تغییر سرعت تصویر است. davinUAS.com

شرکت داوین
شرکت داوین 7 دنبال کننده