امتحان مصاحبه نیم ترم

4
دانشپذیران کالج بین المللی اویسینا علاوه بر شرکت در امتحان کتبی که بصورت انلاین برگزار می شود می بایست در مصاحبه شفاهی نیز شرکت کنند. تسلط به زبان انگلیسی و مباحث آکادمیک از نکات کلیدی در مصاحبه است. این مصاحبه یکی از فرصت های بسیار خوبی است که دانشپذیران در طول مدت تحصیل در کالج بین المللی اویسینا تجربه می کنند. روند این مصاحبه با توجه به مصاحبه های مشابهی است که دانشپذیر در آینده نیز برای ورود به دانشگاه آنها را تجربه خواهند کرد.
pixel