معرفی کتاب تربیت دینی کودک

1,389
امروزه تعلیم و تربیت از ‌مسائل بسیار مهم عالم است. اساس امنیت عالم به تعلیم و تربیت برمی‌گردد. اگر انسان‌ها بد تعلیم و تربیت شوند، ‌ابزار تهاجم فرهنگی خواهند شد. اگر عالم بخواهد از این وضعی که در آن هست آزاد شود، آن آزادی در گرو اصلاح روش تعلیم و تربیت است. با اصلاح این روش، علما و دانشمندانی ظهور خواهند کرد که عالم به‌واسطۀ ‌آن‌ها اصلاح خواهد شد.اگر این تمدن بخواهد در عالم پایه گذاری شود ، آغازگر آن برنامه ریزی برنامه های تربیتی برای کودکان است. برای مطالعه نسخه الکترونیک این کتاب به سایت پاتوق کتاب (patogh.mobi) مراجعه بفرمایید.
pixel