شاهکار عجیب طلبه کثرت فرزند

2,748

روحانی سی ساله با هشت فرزند در حالی زندگی میکند که دذ خانه اجاره ای زندگی میکند و با وجود مشکلات بسیار میگوید به خاطر توکل بر خدا در زندگی حتی یه وام هم نگرفتم . این در حالی ست که ایشون شاگر اول کلاس خود هم میباشد . تا نشان دهد میتوان با درآمدی اندک ولی توکل بر خداوند متعال زندگی سالم و با نشاطی داشت .

سعید شریفی
سعید شریفی 967 دنبال کننده