پنج روش آسان برای کاهش انتشار کرونا

48

پنج روش آسان برای کاهش انتشار کرونا در محیط

ایده اصلی
%92
کارگردان: آزیتا موگویی مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
ایده اصلی
pixel