سرود همگانی با عنوان «پروانه» به مناسبت تاج گذاری امام زمان (عج)

979

اجرای سرود همگانی توسط دانش آموزان عزیز با عنوان «پروانه» به مناسبت تاج گذاری امام زمان (عج)

pixel