آموزش جئوجبرا - کارگاه اول (آشنایی با محیط نرم افزار)

78

به نام خدا و به یاد خدا آموزش جئوجبرا ویژه علاقه مندان ریاضی - کارگاه اول ، آشنایی با محیط نرم افزار جئوجبرا منبع » کتاب کارگاه ریاضی با GeoGebra - آموزش هوشمند ریاضیات به وبسایت ریاضیات آنلاین مراجعه کنید : www.mathonline.ir

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel