بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم | روز سوم|صبح

57

برسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی | روز سوم | نوبت صبح

بچه های قلم
بچه های قلم 1.6 هزار دنبال کننده