نامۀ وزیر صنعت به رئیس کل بانک مرکزی

79

شبکۀ خبر - 18 تیر 1398 - 19:00| وزیر صنعت با ارسال نامه ای رئیس کل بانک مرکزی خواستار ارز دولتی برای واردات روغن خام و نهاده ها شد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده