گزارشی از سخنرانی رهبری در همایش ده ها هزارنفری «خدمت بسیجیان»

251
منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما از yjc.ir، دوازدهم مهرماه ۱۳۹۷
pixel