پروازهای عملیاتی ناو یو اس اس استینز در خلیج فارس

560

عرشه ناو یو اس اس جان استینز در خلیج فارس در طی تمرینات نظامی موسوم به سربازان محافظ، 15 ژانویه 2019. در این تمرینات نیروی دریایی سلطنتی انگلستان، استرالیا و نیز نیروی دریایی فرانسه امریکا را یاری میکنند. هدف از این مانورهای دریایی، تمرینات چند ملیتی طراحی شده جهت ارتقا و آمادگی جنگی و بالا بردن قابلیت همکاری بین متحدین بیان شده است

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 7.6 هزار دنبال کننده