بین الحرمین شور خاص زوار با سینه زنی اربعین

119
دومین سفر ترکیبی با موتور و دوچرخه و چهارمین سفر با دوچرخه به عراق اربعین حسینی مسیر بین الحرمین کربلای معلی عراق
سراسر شب
%54
کارگردان: فرزاد موتمن مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
سراسر شب
pixel