نماهنگ یاد ایام - دوره شهید شهریاری

115
نماهنگ یاد ایام با ترانه آتش به اختیار ،،، دومین دوره آموزشی تشکیلاتی شهید شهریاری ویژه اساتید عضو تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، میزبان دوره دانشکاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، برگزار کننده اداره کل تشکل های اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی
VideoFarhang 29 دنبال کننده
pixel