اسپری پاک کننده صورت سینره

102

روش مصرف اسپری پاک کننده صورت: پس از استفاده از پاک کننده مناسب پوست خود، اسپری پاک کننده را روی پوست صورت اسپری نموده و بعد از چند لحظه با پنبه پاک کنید.

سینره 125 دنبال کننده
pixel