دستگاه طیف نگار مادون قرمز جایگزین آم آر آی

461
دستاورد دکتر سید کمال الدین ستاره دان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران قابل استفاده برای تشخیص آلزایمر، اوتیسم و سکته مغزی
pixel