تیزر یادواره شهید مدافع حرم حمید قاسم پور

69

یادواره سومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم شهید حمید قاسم پور از استان فارس شهرستان آباده @NafirNews www.nafirnews.ir