بیست و یکمین جشنواره تجلیل و تکریم از خیرین مدرسه ساز استان مرکزی

120
تحقق 80 درصد تعهدات خیران مدرسه ساز استان مرکزی استاندار مرکزی در بیست و یکمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان مرکزی گفت: تعهدات خیران مدرسه ساز استان در جشنواره سال قبل 180میلیارد ریال بود که بیش از سه چهارم این تعهدات محقق شده و بخش مانده نیز به زودی جامه عمل می پوشد.
pixel