مستند «اسرار عملیات Ajax آژاکس»

740

یکی از پیچیده ترین و سری ترین عملیات های اجرا شده توسط سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در ایران در کودتای 28 مرداد 1332

عصرتبریز
عصرتبریز 24 دنبال کننده