ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام-ماجرای ورود کاروان اسرا به شام

71