تنظیمات تایپوگرافی

68

در این ویدیو تنظیمات تایپوگرافی را آموزش میبینید ، تایپو گرافی فونت های کلی و پیشفرض میباشد وب سایت : https://iwebsites.ir تلفن : 02128422293

آی وب سایت
آی وب سایت 2 دنبال کننده