تصاویری از ورود طوفان شن به یزد

343

طوفان بسیار شدید شن در شهر یزد

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده