تریلر فیلم پانداها 2018

373
Pandas این فیلم در 6 آوریل 2018 اکران شده است. تعدادی پاندا در پایگاه چنگدو چین نگهداری می شوند در این پایگاه دانشمندان برای حفظ گونه ها تلاش می کنند تا از انقراض آنها جلوگیری نمایند .. برای اعمال یک روش خاص دانشمندی آمریکایی به گروه ملحق می شود ...
pixel