موسسه کارنامه - کارگاه داستان نویسی

131
شناخت تکنیک ها و سبک های مختلف داستان نویسی یکی از مهمترین موضوعاتی است که برای شروع نگارش داستان لازم است یاد بگیریم. موسسه کارنامه با حضور علی مسعودی نیا از چهره های مطرح ادبیات داستانی ایران دوره کامل کارگاه داستان نویسی را برگزار می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید. .... تلفن: ۲۲۷۴۵۱۷۸ - ۸۰ ........ سایت:www.karnameh.org
pixel