رادیو مهرآوا: شعر مشاغل برای کوچولوها

13,011

شاعرها: جعفر ابراهیمی، اسدالله شعبانی و شکوه قاسم نیا؛ اجرا: سمیه ساده وند؛ ادیت: بهاره شاه محمدی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel