با عوارض پوستی ناشی از مصرف مواد ضدعفونی چه کنیم؟

87
دکتر عبداللهی متخصص پوست توضیح می دهد: چه راهکارهایی برای بهبود عوارض پوستی ناشی از ابتلا به کرونا توصیه می شود؟
pixel