اولویت های کاندیداهای دموکرات چیست ؟

28
سبد پارسی 67 دنبال‌ کننده

اگر در دوران ریاست جمهوری تان تنها یک مسئله را می توانستید حل کنید چه مشکلی بود؟ دول پاتریک: نمیتوانم صرفا یک مسئله را مطرح کنم سندرز: رییس جمهور منتخب نمی تواند صرفا یک دستاورد داشته باشد. یک جنبش سیاسی در کشور می بینم که کشور را متحول کرده است.  مایکل بنت: مسئله عدم تحرک اقتصادی در آمریکا ماریان ویلامسون: تاثیر منفی و نادرست پول بر نظام سیاسی تام استیر: فساد زیرا حتی وقتی صحبت از تغیرات اقلیمی هم می شود بحث فساد مطرح است پت بوتیگیگ: اصلاح ساختار دولت و در صورت ضرورت اصلاح قانون اساس

سبد پارسی 67 دنبال کننده
pixel